شرح وظایف کارآموزی وکالت

شرح وظایف کارآموزی وکالت دادگستری مصوب هفتم و هشتم سال 1390 همایش قم

شرح وظایف 

شرح وظایف کارآموزی وکالت، ویژه ی کارآموزانی که از ابتدای فروردین 1402 پروانه کارآموزی آنان صادر گردید، در فایل پیوست جهت اطلاع و انجام کارآموزی.

شرح وظایف 1402

دکمه بازگشت به بالا