اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران (دوره نهم)

محمدهادی صفاری (شماره پروانه: 100)

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: صفاری

شماره پروانه: 100

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

بهرام ولیپور (شماره پروانه: 116)

نام: بهرام

نام خانوادگی: ولیپور

شماره پروانه: 116

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

محمد مهدوی تلارمی (شماره پروانه: 337)

نام: محمد

نام خانوادگی: مهدوی تلارمی

شماره پروانه: 337

شهر: ساری

سمت: بازرس

محمد مهدوی (شماره پروانه: 672)

نام: محمد

نام خانوادگی: مهدوی

شماره پروانه: 672

شهر: ساری

سمت: منشی

سیدکمال الدین حسینی (شماره پروانه: 95)

نام: سید کمال‌الدین

نام خانوادگی: حسینی

شماره پروانه: 95

شهر: نوشهر

سمت: عضو اصلی

ناصر داغمه چی فیروزجایی (شماره پروانه: 469)

نام: ناصر

نام خانوادگی: داغمه‌چی فیروزجایی

شماره پروانه: 469

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل

سیدابوالفضل باقری (شماره پروانه: 580)

نام: سیدابوالفضل

نام خانوادگی: باقری

شماره پروانه: 580

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل

سیدحسن حسینی (شماره پروانه: 643)

نام: سیدحسن

نام خانوادگی: حسینی

شماره پروانه: 643

شهر: آمل

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا