اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان (دوره سوم)

علی‌اکبر اربابی (شماره پروانه: 49)

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: اربابی

شماره پروانه: 49

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

محمدهادی صفاری (شماره پروانه: 100)

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: صفاری

شماره پروانه: 100

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

حسن محلوجیان (شماره پروانه: 39)

نام: حسن

نام خانوادگی: محلوجیان

شماره پروانه: 39

شهر: بابل

سمت: بازرس

عباس مقدس زاده (شماره پروانه: 98)

نام: عباس

نام خانوادگی: مقدس زاده

شماره پروانه: 98

شهر: بابل

سمت: منشی

علی شهاب (شماره پروانه: 59)

نام: علی

نام خانوادگی: شهاب

شماره پروانه: 59

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی

سیدکمال الدین حسینی (شماره پروانه: 95)

نام: سید کمال الدین

نام خانوادگی: حسینی

شماره پروانه: 95

شهر: نوشهر

سمت: عضو علی‌البدل

ابراهیم تیمورزاده بابلی (شماره پروانه: 84)

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: تیمورزاده بابلی

شماره پروانه: 84

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل

علی اصغر اسلامی (شماره پروانه: 85)

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: اسلامی

شماره پروانه: 85

شهر: آمل

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا