اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران (دوره دهم)

علی اکبر اربابی (شماره پروانه: 49)

نام: علی‌اکبر

نام خانوادگی: اربابی

شماره پروانه: 49

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

سیدعلی باقری تبار (شماره پروانه: 52)

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: باقری‌تبار

شماره پروانه: 52

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

کیوان جمالی (شماره پروانه: 160)

نام: کیوان

نام خانوادگی: جمالی

شماره پروانه: 160

شهر: بابل

سمت: بازرس

محمد مهدوی تلارمی (شماره پروانه: 337)

نام: محمد

نام خانوادگی: مهدوی تلارمی

شماره پروانه: 337

شهر: ساری

سمت: منشی

ناصر داغمه چی فیروزجایی (شماره پروانه: 469)

نام: ناصر

نام خانوادگی: داغمه‌چی فیروزجایی

شماره پروانه: 469

شهر: بابل

سمت: عضو اصلی

محمود کناررودی (شماره پروانه: 155)

نام: محمود

نام خانوادگی: کناررودی

شماره پروانه: 155

شهر: تنکابن

سمت: عضو علی‌البدل

احمد حسن زاده (شماره پروانه: 36)

نام: احمد

نام خانوادگی: حسن‌زاده

شماره پروانه: 36

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل

علی شهاب (شماره پروانه: 59)

نام: علی

نام خانوادگی: شهاب

شماره پروانه: 59

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا