اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران (دوره ششم)

محمدهادی صفاری (شماره پروانه: 100)

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: صفاری

شماره پروانه: 100

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

سیدعلی باقری تبار (شماره پروانه: 52)

نام: سید علی

نام خانوادگی: باقری تبار

شماره پروانه: 52

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

علی شهاب (شماره پروانه: 59)

نام: علی

نام خانوادگی: شهاب

شماره پروانه: 59

شهر: ساری

سمت: بازرس

کارن روحانی (شماره پروانه: 199)

نام: کارن

نام خانوادگی: روحانی

شماره پروانه: 199

شهر: بابل

سمت: منشی

بهرام ولیپور (شماره پروانه: 116)

نام: بهرام

نام خانوادگی: ولیپور

شماره پروانه: 116

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی

فریبا برزوئی (شماره پروانه: 713)

نام: فریبا

نام خانوادگی: برزوئی

شماره پروانه: 713

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل

علی طالبی قادیکلائی (شماره پروانه: 129)

نام: علی

نام خانوادگی: طالبی قادیکلائی

شماره پروانه: 129

شهر: قائمشهر

سمت: عضو علی‌البدل

حسین صدیق تنکابنی (شماره پروانه: 110)

نام: حسین

نام خانوادگی: صدیق تنکابنی

شماره پروانه: 110

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا