شعبه دوم دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران

رجبعلی پورنظمی(شماره پروانه: 146)

نام: رجبعلی

نام خانوادگی: پورنظمی

شماره پروانه: 
146
 
 
شهر: 
ساری
سمت: رئیس شعبه دوم

حسین ارشادیان(شماره پروانه: 553)

نام: حسین
 
نام خانوادگی: ارشادیان
 
شماره پروانه: 553
 
شهر: بابل
سمت: عضو اصلی

محمد کلانتری (شماره پروانه: 1415)

نام: محمد

نام خانوادگی: کلانتری

شماره پروانه: 1415

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی
دکمه بازگشت به بالا