اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران (دوره هفتم)

علی اکبر اربابی (شماره پروانه: 49)

نام: علی‌اکبر

نام خانوادگی: اربابی

شماره پروانه: 49

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

احمد حسن زاده (شماره پروانه: 36)

نام: احمد

نام خانوادگی: حسن‌زاده

شماره پروانه: 36

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

علی شهاب (شماره پروانه: 59)

نام: علی

نام خانوادگی: شهاب

شماره پروانه: 59

شهر: ساری

سمت: بازرس

کارن روحانی (شماره پروانه: 199)

نام: کارن

نام خانوادگی: روحانی

شماره پروانه: 199

شهر: بابل

سمت: منشی

سیدکمال الدین حسینی (شماره پروانه: 95)

نام: سید کمال‌الدین

نام خانوادگی: حسینی

شماره پروانه: 95

شهر: نوشهر

سمت: عضو اصلی

فخری هریسچی (شماره پروانه: 111)

نام: فخری

نام خانوادگی: هریسچی

شماره پروانه: 111

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل

محمود کناررودی (شماره پروانه: 155)

نام: محمود

نام خانوادگی: کناررودی

شماره پروانه: 155

شهر: تنکابن

سمت: عضو علی‌البدل

علی طالبی قادیکلائی (شماره پروانه: 129)

نام: علی

نام خانوادگی: طالبی قادیکلائی

شماره پروانه: 129

شهر: قائمشهر

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا