اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان (دوره اول)

علی اکبر اربابی (شماره پروانه: 49)

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: اربابی

شماره پروانه: 49

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

احمد حسن زاده (شماره پروانه: 36)

نام: احمد

نام خانوادگی: حسن‌زاده

شماره پروانه: 36

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

عبدالباقی رحمانیان (شماره پروانه: 11)

نام: عبدالباقی

نام خانوادگی: رحمانیان

شماره پروانه: 11

شهر: ساری

سمت: بازرس

ابراهیم شهیدی (شماره پروانه: 5)

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: شهیدی

شماره پروانه: 5

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی

سعادت مقیمی (شماره پروانه: 18)

نام: سعادت

نام خانوادگی: مقیمی

شماره پروانه: 18

شهر: قائمشهر

سمت: عضو علی‌البدل

فخری هریسچی (شماره پروانه: 111)

نام: فخری

نام خانوادگی: هریسچی

شماره پروانه: 111

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل

محمود اصغرپور (شماره پروانه: 7)

نام: محمود

نام خانوادگی: اصغرپور

شماره پروانه: 7

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا