اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران (دوره پنجم)

محمدهادی صفاری (شماره پروانه: 100)

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: صفاری

شماره پروانه: 100

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

سیدعلی باقری تبار (شماره پروانه: 52)

نام: سید علی

نام خانوادگی: باقری تبار

شماره پروانه: 52

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

فخری هریسچی (شماره پروانه: 111)

نام: فخری

نام خانوادگی: هریسچی

شماره پروانه: 111

شهر: ساری

سمت: بازرس

بهرام ولیپور (شماره پروانه: 116)

نام: بهرام

نام خانوادگی: ولیپور

شماره پروانه: 116

شهر: ساری

سمت: منشی

احمد حسن زاده (شماره پروانه: 36)

نام: احمد

نام خانوادگی: حسن زاده

شماره پروانه: 36

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی

عزیز یانوق (شماره پروانه: 26)

نام: عزیز

نام خانوادگی: یانوق

شماره پروانه: 26

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل

ابراهیم تیمورزاده بابلی (شماره پروانه: 84)

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: تیمورزاده بابلی

شماره پروانه: 84

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل

احمد ابراهیمی وسطی کلایی (شماره پروانه: 301)

نام: احمد

نام خانوادگی: ابراهیمی وسطی کلایی

شماره پروانه: 301

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا