اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان (دوره دوم)

احمد حسن زاده (شماره پروانه: 36)

نام: احمد

نام خانوادگی: حسن‌زاده

شماره پروانه: 36

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

محمدهادی صفاری (شماره پروانه: 100)

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: صفاری

شماره پروانه: 100

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

علی اصغر اسلامی (شماره پروانه: 85)

نام: علی‌اصغر

نام خانوادگی: اسلامی

شماره پروانه: 85

شهر: آمل

سمت: بازرس

فخری هریسچی (شماره پروانه: 111)

نام: فخری

نام خانوادگی: هریسچی

شماره پروانه: 111

شهر: ساری

سمت: منشی

نصرالله رحمتیان (شماره پروانه: 22)

نام: نصرالله

نام خانوادگی: رحمتیان

شماره پروانه: 22

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی

حسن محلوجیان (شماره پروانه: 39)

نام: حسن

نام خانوادگی: محلوجیان

شماره پروانه: 39

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل

ابراهیم تیمورزاده بابلی (شماره پروانه: 84)

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: تیمورزاده بابلی

شماره پروانه: 84

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل

محمدتقی عرفانی (شماره پروانه: 45)

نام: محمدتقی

نام خانوادگی: عرفانی

شماره پروانه: 45

شهر: گنبد

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا