شعبه اول دادگاه انتظامی کانون وکلای دادگستری مازندران

نام: سیدجواد

نام خانوادگی: فرزادی

شماره پروانه: 117

شهر: ساری

 
سمت: رئیس شعبه اول

نام: عباسعلی

نام خانوادگی: مهرپرور

شماره پروانه: 530

شهر: نور

سمت: عضو اصلی

نام: امیرحسین

نام خانوادگی: نوکنده

شماره پروانه: 753

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی
دکمه بازگشت به بالا