اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران (دوره یازدهم)

سیدعلی باقری تبار (شماره پروانه: 52)

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: باقری‌تبار

شماره پروانه: 52

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

بهرام ولیپور (شماره پروانه: 116)

نام: بهرام

نام خانوادگی: ولیپور

شماره پروانه: 116

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

مجید داودی (شماره پروانه: 190)

نام: مجید

نام خانوادگی: داودی

شماره پروانه: 190

شهر: ساری

سمت: بازرس

محمود کناررودی (شماره پروانه: 155)

نام: محمود

نام خانوادگی: کناررودی

شماره پروانه: 155

شهر: تنکابن

سمت: منشی

علی اکبر اربابی (شماره پروانه: 49)

نام: علی‌اکبر

نام خانوادگی: اربابی

شماره پروانه: 49

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی

احمد حسن زاده (شماره پروانه: 36)

نام: احمد

نام خانوادگی: حسن‌زاده

شماره پروانه: 36

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل

کیوان جمالی (شماره پروانه: 160)

نام: کیوان

نام خانوادگی: جمالی

شماره پروانه: 160

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل

مجتبی زارع (شماره پروانه: 259)

نام: مجتبی

نام خانوادگی: زارع

شماره پروانه: 259

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا