اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران (دوره دوازدهم)

بهرام ولیپور (شماره پروانه: 116)

نام: بهرام

نام خانوادگی: ولیپور

شماره پروانه: 116

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

مجید داودی (شماره پروانه: 190)

نام: مجید

نام خانوادگی: داودی

شماره پروانه: 190

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

ناصر داغمه چی فیروزجایی (شماره پروانه: 469)

نام: ناصر

نام خانوادگی: داغمه‌چی فیروزجایی

شماره پروانه: 469

شهر: بابل

سمت: منشی

مجتبی زارع (شماره پروانه: 259)

نام: مجتبی

نام خانوادگی: زارع

شماره پروانه: 259

شهر: ساری

سمت: بازرس

علیرضا توکلی مقدم (شماره پروانه:508)

نام: علیرضا

نام خانوادگی: توکلی‌مقدم

شماره پروانه: 508

شهر: جویبار

سمت: عضو اصلی

محمد مهدوی تلارمی (شماره پروانه:337)

نام: محمد

نام خانوادگی: مهدوی تلارمی

شماره پروانه: 337

شهر: ساری

سمت: عضو علی البدل

حرمت اله رسولیان (شماره پروانه: 1118)

نام: حرمت اله

نام خانوادگی: رسولیان

شماره پروانه: 1118

شهر: بابل

سمت: عضو علی البدل

سیدعلی بابائی پهنه کلائی
(شماره پروانه: 1339)

نام: سیدعلی 

نام خانوادگی: بابائی پهنه کلائی

شماره پروانه: 1339

شهر: ساری

سمت: عضو علی البدل
دکمه بازگشت به بالا