اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران و گلستان (دوره چهارم)

عباس مقدس زاده (شماره پروانه: 98)

نام: عباس

نام خانوادگی: مقدس زاده

شماره پروانه: 98

شهر: بابل

سمت: رئیس هیئت مدیره

علی شهاب (شماره پروانه: 59)

نام: علی

نام خانوادگی: شهاب

شماره پروانه: 59

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

ابراهیم تیمورزاده بابلی (شماره پروانه: 84)

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: تیمورزاده بابلی

شماره پروانه: 84

شهر: بابل

سمت: بازرس

سیدکمال الدین حسینی (شماره پروانه: 95)

نام: سید کمال الدین

نام خانوادگی: حسینی

شماره پروانه: 95

شهر: نوشهر

سمت: منشی

احمد حسن زاده (شماره پروانه: 36)

نام: احمد

نام خانوادگی: حسن زاده

شماره پروانه: 36

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی

فخری هریسچی (شماره پروانه: 111)

نام: فخری

نام خانوادگی: هریسچی

شماره پروانه: 111

شهر: نوشهر

سمت: عضو علی‌البدل

علی اصغر فرخ (شماره پروانه: 227)

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: فرخ

شماره پروانه: 227

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل

احمد ابراهیمی وسطی کلایی (شماره پروانه: 301)

نام: احمد

نام خانوادگی: ابراهیمی وسطی کلایی

شماره پروانه: 301

شهر: ساری

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا