نمایندگان معاضدت قضائی شهرستانهای ساری، بهشهر، قائمشهر، جویبار، کیاکلا، سوادکوه، میاندرود(سورک)، کیاسر، نکاء، گلوگاه

سیدمحمدرضا موسویها (شماره پروانه: 411)

نام: سید محمدرضا

نام خانوادگی: موسویها

شماره پروانه: 411

شهر: ساری

سمت: عضو و معاون شعبه معاضدت

رضا علیخانی (شماره پروانه: 323)

نام: رضا

نام خانوادگی: علیخانی

شماره پروانه: 323

شهر: ساری

سمت: عضو

مصطفی درسته (شماره پروانه: 692)

نام: مصطفی

نام خانوادگی: درسته

شماره پروانه: 692

شهر: ساری

سمت: عضو

سید احمد میرشفیعی لنگری (شماره پروانه: 1127)

نام: سید احمد

نام خانوادگی: میرشفیعی لنگری

شماره پروانه: 1127

شهر: ساری

سمت: عضو

لاله مرتضوی (شماره پروانه: 1414)

نام: لاله

نام خانوادگی: مرتضوی

شماره پروانه: 1414

شهر: ساری

سمت: عضو

پرویز کوهی زاد (شماره پروانه: 552)

نام: پرویز

نام خانوادگی: کوهی زاد

شماره پروانه: 552

شهر: ساری

سمت: عضو

علی جانباز سوادکوهی (شماره پروانه: 1388)

نام: علی

نام خانوادگی: جانباز سوادکوهی

شماره پروانه: 1388

شهر: ساری

سمت: عضو

سیدعلی بابائی پهنه کلائی (شماره پروانه: 1339)

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: بابائی پهنه‌کلائی

شماره پروانه: 1339

شهر: ساری

سمت: عضو

سعید نصیری آبندانسری (شماره پروانه: 1287)

نام: سعید

نام خانوادگی: نصیری آبندانسری

شماره پروانه: 1287

شهر: ساری

سمت: عضو

مریم نجفی تیرتاشی (شماره پروانه: 1273)

نام: مریم

نام خانوادگی: نجفی تیرتاشی

شماره پروانه: 1273

شهر: ساری

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا