کمیسیون روابط عمومی 

نام: سیدمحمد 

نام خانوادگی: موسوی طارسی

شماره پروانه: 1937

شهر: ساری

سمت: سرپرست

نام: ماندانا

نام خانوادگی: کوثری لنگری

شماره پروانه: 673

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: سجاد

نام خانوادگی: فلاحتی

شماره پروانه: 1971

شهر: کلاردشت

سمت: عضو

نام: عارف

نام خانوادگی: حسنی بزمین آبادی

شماره پروانه: 1946

شهر: نکا

سمت: عضو

نام: سیدشایان

نام خانوادگی: محمدزاده جمالی

شماره پروانه: 2222

شهر: ساری

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا