کمیسیون حمایت از حقوق عامه

نام: ابراهیم

نام خانوادگی: محمدزاده

شماره پروانه: 118

شهر: ساری

سمت: سرپرست

نام: عباسعلی

نام خانوادگی:  پورالشریعه

شماره پروانه: 252

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: احمد 

نام خانوادگی: اسفندیاری

شماره پروانه: 1663

شهر: ساری

سمت: عضو

نام: لیلا

نام خانوادگی: شجاعی

شماره پروانه: 2046

شهر: کیاکلا

سمت: عضو

نام: علی

نام خانوادگی: نیکخواه

شماره پروانه: 1462

شهر: قائمشهر

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا