کمیسیون امور مجلس

نام: سیدمظاهر

نام خانوادگی: کیانژاد تجنکی

شماره پروانه: 1152

شهر: بابل

سمت: سرپرست

نام: همت اله 

نام خانوادگی: طاهری نژاد لداری

شماره پروانه: 1904

شهر: بابل

سمت: عضو

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: رائی مکاری

شماره پروانه: 249

شهر: بهشهر

سمت: عضو

نام: حسین

نام خانوادگی: الغوثی

شماره پروانه: 2740

شهر: مرزن آباد

سمت: عضو

نام: مژده

نام خانوادگی: نعیمی

شماره پروانه: 2360

شهر: ساری

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا