کمیسیون آموزش و پژوهش

نام: عادل

نام خانوادگی: علیپور

شماره پروانه: 2163

شهر: ساری

سمت: سرپرست

نام: محمد

نام خانوادگی: نوروزی

شماره پروانه: 681

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: پژمان

نام خانوادگی: علیجانی

شماره پروانه: 1864

شهر: کلاردشت

سمت: عضو

نام: سیدمرتضی

نام خانوادگی: سیدعلیزاده گنجی

شماره پروانه: 1460

شهر: بابل

سمت: عضو

نام: مصطفی

نام خانوادگی: قلی پور زرین کلائی

شماره پروانه: 1461

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: مهدی

نام خانوادگی: فلاح

شماره پروانه: 1665

شهر:  ساری

سمت: عضو

نام: مجتبی

نام خانوادگی: فرج اله پور

شماره پروانه: 2238

شهر:  بابل

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا