کمیته صیانت و حمایت از وکلا

نام: سیدمیثم

نام خانوادگی: موسوی کجوری

شماره پروانه: 867

شهر: ساری

سمت: سرپرست

نام: مجتبی

نام خانوادگی: عابدی فیروزجایی

شماره پروانه: 1654

شهر: قائمشهر

سمت: عضو

نام: علی اصغر

نام خانوادگی: بینایی باشی

شماره پروانه: 1208

شهر: نکا

سمت: عضو

نام: عابد

نام خانوادگی: اسمعیل نیا عمران

شماره پروانه: 2381

شهر: آمل

سمت: عضو

نام: مهدی

نام خانوادگی:  میرزایی افراپلی

شماره پروانه: 1696

شهر: ساری

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا