اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مازندران (دوره هشتم)

محمدهادی صفاری (شماره پروانه: 100)

نام: محمدهادی

نام خانوادگی: صفاری

شماره پروانه: 100

شهر: ساری

سمت: رئیس هیئت مدیره

سیدعلی باقری تبار (شماره پروانه: 52)

نام: سیدعلی

نام خانوادگی: باقری‌تبار

شماره پروانه: 52

شهر: ساری

سمت: نایب رئیس

بهرام ولیپور (شماره پروانه: 116)

نام: بهرام

نام خانوادگی: ولیپور

شماره پروانه: 116

شهر: ساری

سمت: بازرس

کیوان جمالی (شماره پروانه: 160)

نام: کیوان

نام خانوادگی: جمالی

شماره پروانه: 160

شهر: بابل

سمت: منشی

علی اکبر اربابی (شماره پروانه: 49)

نام: علی‌اکبر

نام خانوادگی: اربابی

شماره پروانه: 49

شهر: ساری

سمت: عضو اصلی

محمود کناررودی (شماره پروانه: 155)

نام: محمود

نام خانوادگی: کناررودی

شماره پروانه: 155

شهر: تنکابن

سمت: عضو علی‌البدل

سیدحسن حسینی (شماره پروانه: 643)

نام: سیدحسن

نام خانوادگی: حسینی

شماره پروانه: 643

شهر: آمل

سمت: عضو علی‌البدل

حرمت الله رسولیان (شماره پروانه: 1118)

نام: حرمت‌الله

نام خانوادگی: رسولیان

شماره پروانه: 1118

شهر: بابل

سمت: عضو علی‌البدل
دکمه بازگشت به بالا