اداره نظارت و بازرسی کانون وکلای دادگستری استان مازندران

نام: رضا

نام خانوادگی: علیخانی

شماره پروانه: 323

شهر: ساری

سمت: سرپرست

نام: سیدمحمود

نام خانوادگی:  حسینی حیدری

شماره پروانه: 2351

شهر: بابل

سمت: عضو

نام: میرجواد

نام خانوادگی:  عباس زاده

شماره پروانه: 1741

شهر: جویبار

سمت: عضو

نام: فرشید

نام خانوادگی: بوداغی اترکله

شماره پروانه: 2375

شهر: میاندرود

سمت: عضو

نام: احمد

نام خانوادگی: جوربنیان

شماره پروانه: 1218

شهر: میاندرود

سمت: عضو
دکمه بازگشت به بالا